Specialisatie van JWB

Toen het (toenmalige) Gemeentearchief Amsterdam medio jaren ‘80 zocht naar een betere, dan tot dat moment beschikbare, archiefberging, maar deze niet vond, besloot zij zelf een berging te ontwikkelen. Als bekend en gewaardeerd leverancier van restauratie- en conservatiematerialen, ook aan het Stadsarchief, werd Jansen-Wijsmuller & Beuns B.V. gevraagd mee te denken en te werken aan de ontwikkeling van een nieuwe archiefdoos. Het resultaat was dé Amsterdamse Doos. Een archiefdoos, inmiddels bekend als ‘code 169’, die tot ver over onze landsgrenzen bekendheid heeft verkregen. En nog altijd wordt de productie, de marketing en de logistiek verzorgd door Jansen-Wijsmuller & Beuns.

Het besef van een goede berging voor cultureel erfgoed wordt, uiteraard ook onder invloed van de Archiefwet (sinds 2005), steeds groter. Dat heeft mede geleid tot het huidige, omvangrijke assortiment van zuurvrije dozen die voldoen aan de ICN-richtlijnen. Vrijwel alle dozen zijn standaard, uit voorraad leverbaar. En mede naar aanleiding van vragen uit de archief- en museumwereld, breidt dit pakket zich nog steeds uit. Momenteel bestaat ons assortiment uit meer dan 165 uiteenlopende formaten van o.a. archiefdozen, archiefcassettes, affichemappen, (glas)negatiefdozen, prentendozen, kaartendozen, etc. Om de kwaliteit te waarborgen keurt het Stadsarchief Amsterdam nog steeds steekproefsgewijs onze producten. Daarnaast worden deze 2-jaarlijks aan de kwaliteitseisen van het Instituut Collectie Nederland (ICN) onderworpen. De Amsterdamse doos (code 169) voldoet in zijn gewone, bruine uitvoering aan ICN-kwaliteitseis nr. 4 en 10 (archiefdozen voor bewaring op middellange termijn; 10 jaar). De archiefdoos 169 in 3/11-kwaliteit (blauwgrijs) voldoet aan de gestelde eisen voor permanente bewaring; 30 jaar, kwaliteitseisen 3 en 11, van het ICN.

De ontwikkelingen én de continu wijzigende kwaliteitseisen die aan de verpakking van archieven worden gesteld, maken het noodzakelijk ook de kwaliteit van de dozen (de constructie en het materiaal) steeds weer te verbeteren. Dit heeft ertoe geleid dat inmiddels een belangrijk deel van ons assortiment zowel in de gewone, ICN 4-kwaliteit, als in de ICN 3-kwaliteit leverbaar is. Het materiaal waarvan deze dozen zijn gemaakt, is tevens getest door het Rochester Institute of Technology, USA en voldoet geheel aan de PAT-test per ISO 18916. Zelfs lang voordat in de Archief-wet 2005, de Regeling Duurzaamheid Archiefbescheiden werd opgenomen, leverde Jansen-Wijsmuller & Beuns ook een hechtmechaniek dat voldeed aan alle eisen. Natuurlijk overleggen wij, wanneer u dat op prijs stelt, een afschrift van de geschiktheidsverklaringen. U vindt de lijst van producten met een geldig certificaat overigens ook op de site van het RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

Om onze klanten een totaalpakket aan te kunnen bieden op het gebied van bergingssystemen voeren wij naast ons eigen assortiment zuurvrije dozen, zuurvrij pak- en omslagpapier en zuurvrije hechtmechanieken, verschillende andere producten van andere producenten. Bijvoorbeeld: KS dozen (dozen op maat), conserveringsproducten en karton van de firma Klug Conservation uit Duitsland; een uitgebreide lijn polyester bewaarsystemen van de firma Secol (UK). Sinds enige tijd zijn wij ook agent van de firma Conservation by Design (UK).

In het kader van het duurzaam ondernemen, maar ook om te voldoen aan de (toekomstige) wensen/eisen van onze klanten is Jansen-Wijsmuller & Beuns B.V sinds oktober 2009 FSC gecertificeerd: NC-COC-029615-CF. Steeds meer archiverings- en conserveringsproducten zullen ook met een FSC-certificering worden geleverd. Wilt u meer hierover weten, neemt u dan vooral contact met ons op +31 (0)75 621 1001.

De voortdurende groei en verdere verbeteringen van het programma maken Verenigde Bedrijven Jansen-Wijsmuller & Beuns B.V. tot dé totaalleverancier van archief-, conservering- en restauratiematerialen.