JWB materialen ICN/RCE gecertificeerd.

Wormer, vrijdag 26 juli 2019

  • Omslagmaterialen - zuurvrij

    Omslagmaterialen - zuurvrij

  • Om te voldoen aan de eisen van de archiefwet hebben wij juni jl. onze materialen voor het archiveren van (cultureel) erfgoed in test gegeven 'tegen' de ICN-eisen bij een onafhankelijk onderzoeksinstituut. Met gepaste trots kunnen wij melden dat de materialen alle tests met glans hebben doorstaan.

    Dozen, het karton waarvan de dozen zijn gemaakt en het papier en karton voor omslagen, enveloppen, mappen, etc.; inclusief de zuurvrije clickbindingen, voldoen daarmee aan de respectievelijke, strenge eisen van ICN 1, 2, 3, 4, 10, 11 en 12.

    U kunt de certificaten maar ook die van FSC, PAT en ISO, vrijblijvend opvragen via info@jwb-ceka.nl of telefonisch op 075 621 1001.