JWB.nl

Actuele jurisprudentie paraat

Medewerkers JWB.NL

Mr. Bianca M.M. van der Goes

Bianca van der Goes is sinds 2008 als advocaat verbonden aan NautaDutilh. Zij heeft ruime ervaring in de (levens)verzekerings- en bancaire praktijk, onder meer met betrekking tot geschillen over universal life producten, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en financiële (vermogensopbouw)producten. Daarnaast is Bianca gespecialiseerd in het pensioenrecht. Naast haar werk voor JWB is Bianca lid van de Vereniging voor Pensioenrecht en de Vereniging van Verzekeringswetenschap. In 2010 rondde zij de Grotius opleiding Onderneming en Aansprakelijkheid af. In 2017 verwacht Bianca de opleiding tot Certified Pension Lawyer aan de VU af te ronden.

Mr. Martijn Hendriks

Martijn Hendriks studeerde in 2001 af aan de Radboud Universiteit Nijmegen bij de Nijmegen Law School in de studierichting Business Law. Vervolgens was Martijn ruim zeven jaar werkzaam als advocaat in Nederland en daarna in Curacao. Aldaar voerde hij een civiele advies- en procespraktijk en deed hij bovendien veel ervaring op met de praktijk van het insolventie- en vennootschapsrecht. Zijn werk als advocaat combineerde Martijn op Curacao met twee gastdocentschappen bij respectievelijk de Universiteit van de Nederlandse Antillen en de University of the Dutch Caribbean. Vanaf medio 2009 is Martijn werkzaam als docent civiel recht bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Mr. dr. Pascal Kruit

Mr. dr. Pascal Kruit studeerde in 2006 cum laude af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens zijn studie heeft hij onder meer deelgenomen aan de Masterclass Arbeidsrecht van prof. mr. C.J. Loonstra. Thans is hij promovendus bij de sectie Arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit. Hij publiceert regelmatig artikelen en annotaties in arbeidsrechtelijke vakliteratuur.

Mr. Sijbren H. Kuiper

Sijbren Kuiper studeerde rechten in Amsterdam (Vrije Universiteit) en Kaapstad (UCT). Na zijn studie is Sijbren werkzaam geweest in de pensioenpraktijk en als docent. Thans is hij als onderzoeker verbonden aan het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies en aan een advocatenkantoor. Hij schrijft veelvuldig over pensioen en bewerkt onder meer een hoofdstuk in het standaardwerk over de Pensioenwet.

Drs. Ymkje E. van ’t Riet - Meijer

Ymkje van ’t Riet studeerde politicologie, afstudeerrichting politieke communicatie en informatie, aan de Vrije universiteit van Amsterdam. Sinds de beginjaren van het Juridisch Wetenschappelijk Bureau is zij bij de website betrokken. Tegenwoordig in de functie van eindredacteur. Daarnaast is Ymkje werkzaam op het Steunpunt van het CDA in de provincie Utrecht.

Mr. Jean Paul van Schoonhoven

Jean Paul van Schoonhoven is directeur van adviesbureau Legal2Practice. Voorheen was hij onder meer werkzaam als senior jurist Compliance & Integriteit bij de Autoriteit Financiële Markten, als beleidsmedewerker bij het College bescherming persoonsgegevens en als senior group compliance officer bij SNSREAAL. Jean Paul is oprichter en redactielid van het tijdschrift Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens, redactielid van het Tijdschrift voor Compliance en het Juridisch Wetenschappelijk Bureau en vaste medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Financieel Recht. Hij publiceert regelmatig en verzorgt daarnaast lezingen en trainingen op het gebied van bewustwording, integriteitmanagement, compliance en privacy.

Mr. Naomi D. Spalter

Naomi Spalter is in 2006 afgestudeerd in de richtingen Privaatrecht en Internationaal Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds september 2006 is zij werkzaam als promovenda aan de Vrije Universiteit voor de sectie Familie- en Jeugdrecht. Haar promotieonderzoek betreft de grondslagen van partneralimentatie. Daarnaast doceert en schrijft zij over het Joods echtscheidingsrecht.

Mr. Jolanda Zeilstra

Jolanda Zeilstra is in 2009 aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam afgestudeerd (afstudeerrichting Privaatrecht). Vervolgens heeft zij in 2010 de master Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam met goed gevolg afgerond (beide masters cum laude). Na haar studie is zij in dienst getreden als docent onderzoeker bij de afdeling Privaatrecht, sectie Aansprakelijkheidsrecht, van de Vrije Universiteit Amsterdam. Thans is zij werkzaam als advocaat stagiaire (algemene civielrechtelijke praktijk) bij Abma Schreurs Advocaten en Notarissen te Purmerend.

Mr. Marek Zilinsky

Marek Zilinsky is in 1998 aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam afgestudeerd (studierichting Nederlands Recht/Bedrijfsrecht). Na zijn studie is hij eerst als assistent-in-opleiding, vervolgens als docent/onderzoeker en thans als universitair docent internationaal privaatrecht verbonden aan dezelfde faculteit. Op 14 april 2005 is hij gepromoveerd op het proefschrift ‘De Europese Executoriale Titel - Tijdige tenuitvoerlegging van vermogensrechtelijke beslissingen in de Europese Unie bezien vanuit verschillende internationale instrumenten’. Hij is auteur van verschillende artikelen op het terrein van het IPR; tot zijn aandachtspunten behoren het internationaal bevoegdheids- en executierecht.

Direct zoeken: